Report

Site name:
Brezje
Site features:
settlement, flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Turnišče
Topographic unit:
Turnišče
Topographic area:
Murska Sobota
Country:
Slovenia
Archeological site description:
-- datacija je nenavadna: 2. faza je Lt do visoki srv (premešano!), zgsrv grob pa je umeščen v 3. fazo (novi vek + moderno)??? -- opis groba: str. 30, 32; foto str. 32; kataloški opis str. 90; risba str. 91

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Novšak Matjaž Brezje - arheološko najdišče Brezje Varstvo spomenikov 43, poročila Ljubljana 2007 228-229
Novšak Matjaž, Tomaž Alenka, Plestenjak Ana Brezje pri Turnišču Arheologija na avtocestah Slovenije 40 Ljubljana 2013