Report

Site name:
extra muros
Site features:
there is no elevation, Single find
Time span:
870 - 1000
Settlement:
St. Peter in Holz
Topographic unit:
Lendorf
Topographic area:
Spittal a. d. Drau - Špital na Dravi
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: zahodno in nad grobovomsa 12, 13 grobišča ob zgodnjekrščanski cerkvi extra muros Teurnije, južno ob stari cesti iz Breznice proti Lendorfu, Nekdanja njiva, dolinsko dno ki se neznatno spušča proti vzhodu. na prostoru poznoantičnega grobišča Teurnije, extra muros.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, naglavni obroček tipa _0808