Report

Site name:
Čemanova bula = Teza
Site features:
church, Elevation, Cult place
Settlement:
Tolmin
Topographic unit:
Tolmin
Topographic area:
Tolmin
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, Na Čemanovi buli (Tezi) je nekoč stala cerkvica sv. Janeza Krstnika, ki je bila opuščena v časi Jožefa II..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: ledeniška gomila med Gregorčičevo 10 in 24 v Tolminu,