Report

Site name:
Sv. Pavel
Site features:
Elevation, treasure , Coins, Treasure in the settlement
Time span:
792 - 797
Settlement:
Vrtovin
Topographic unit:
Črniče
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: s prostora najdišča SV. Pavel, prostor poznoantične višinske naselbine Sv. Pavel, ki je bila v uporabi do 11. st..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna, 4 srebrni arabski dirhemi Haruna Al Rašida kovani v afriških kovnicah Tudghi in Ifriqiyi.Natančnost lokacije: lokacija v del naselja