Report

Site name:
Reber
Site features:
agricultural settlement, Unfortified settlement, small settlement, ground floor buildings, there is no elevation, settlement
Time span:
650 - 850
Settlement:
Zagorica pri Velikem Gabru
Topographic unit:
Veliki Gaber
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Tipološka opredelitev po sistemu Pleterski (2010), je pokazala neprekinjeno poselitev med sredino 7. in sredino 9. stoletja (Magajne 2011, 117-121)..Opis lokacije in najdišča: AC Bič-Trebnje, vzhodno ob priključku Zagorica, Zgodnjesrednjeveška naselbina na arheološkem najdišču Zagorica pri Velikem Gabru je bila izkopana leta 2002 na avtocestni trasi Bič-Korenitka, na južnem pobočju med vasema Bič in Zagorica (Magajne 2011, 4; Vičič in Slapšak 2003, 273-276). Na najdišču je bila odkrita zgodnjesrednjeveška in srednjeveška lončenina, hišni lep, brusa, tkalska utež, žlindra, žeblji, žrmlje, ognjišče in ostanki stavb (Magajne 2011, 99-102). Stavbe so bile na podalgi leg v prostoru in delovnih površin med njimi, povezane v funkci ??