Report

Site name:
Gradič = Gradič pod Žabiškim Kukom
Site features:
Elevation, Single find, weapons
Settlement:
Tolminske Ravne
Topographic unit:
Tolmin
Topographic area:
Tolmin
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: , Na Gradiču pod Žabiškim Kukom je bila najdena železna sulična ost..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi, sulična ost, ki bila lahko poznoantična ali zgodnjesrednjeveška