Report

Site name:
Grave, object, SU:
gr. 114
Artefact ID:
A 10289
Time span:
1 - 1
Material:
bronze, brass
Artefact:
head circlet
Artefact features:
left side of the head
Length:
5.60 cm
Width:
2.20 cm
Thickness:
0.10 cm
Artefact description:
- razlomljen locen. En konec se konča z zanko. Žica pred zavijanjem ni bila kovana. Šele ko je bila zanka narejena, je bila nekoliko udarjena - Locen ovija 0,05 cm debela žička, ki je na 5 mestih pobešena navzdol v kratke zanke (vmes 1x do 2x zasukana. Na njej je drugi del priveska: enaka žička sesukana v 6 zank, nato tesno sesukan vrat in na koncu zanka (dol.: 2,5 cm) - na tej zanki je 3. del: enaka žička sesukana v deteljičasto postavljene zasuke - celotna dol. priveska je 3,8 cm - zun. premer locna: 2,15 - notr.: 1,75

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Tovornik Vlasta Die frühmittelalterlichen Gräberfelder von Gusen und Auhof bei Perg in Oberösterreich. Teil II: Auhof. Archaeologia Austriaca 70 Wien 1986 T. 19