Report

Site name:
Ulrichsberg - Šenturška gora
Site features:
Elevation, settlement
Time span:
450 - 630
Settlement:
St. Peter am Bichl - Št. Peter na Gori
Topographic unit:
Klagenfurt - Celovec
Topographic area:
Klagenfurt - Celovec
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Na S delu hriba, na zaščitenih terasah tik pod vrhom, Poznoantična naselbina je na terasah na severnem delu hriba, tik pod vrhom.Notranjost je močno pozidana, v središču je zgodnjekrščanska cerkev. Obzidje ni bilo odkritio, vendar je v terenu videti okope na severnem in vzhodnem delu..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi,