Report

Site name:
Pristava (Premuzarjeva kmetija = Taber)
Site features:
there is no elevation, Single find, Costume and jewelry
Time span:
550 - 650
Settlement:
Šmartno
Topographic unit:
Cerklje
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: na levem bregu Pšate, Na rimski cesti. najdba dokazuje njeno uporabo še v poznoantičnem obdobju.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi, Bronasta spono, okrašeno z dvema konjičkoma