Report

Site name:
Prvomajski trg, Židovski kare (nekdaj: Stari trg 1 ali Trg 1. maja)
Site features:
there is no elevation, settlement, Ceramics, Building equipment, Coins
Time span:
470 - 650
Settlement:
Piran
Topographic unit:
Piran
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi,.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Koordinati sem odvzel sredi Prvomajskega trga., Na območju Prvomajskega trga so odkrili več najdb in arhitekturnih ostankov v poznoantičnih plasteh (oljenke, terra sigillata chiara) in v plasteh 7. in 8. stoletja (bizantinske amfore, keramika z valovnico, sulice in follis Iustiniana II, med 705-711 (določil Kos) (Stokin 1988, 183).