Report

Site name:
Kapucinski vrt
Site features:
Central settlement, large settlement, Masonry, Elevation, settlement, Ceramics, other household items, Building equipment, non-ceramic vessels, Tool, Costume and jewelry, Coins
Time span:
400 - 1000
Settlement:
Koper
Topographic unit:
Koper
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna, Med drobnimi najdbam je zastopana groba domača lončenina (Cunja 1996; 22-128; T.31-38) in uvožena lončenina (Cunja 1996, 93-103 in 108-120; T.9-T.30), neglineno posodje, kot so kozarci s pecljem na okrogli nogi ter kroglaste steklenice in kozarci z vbočenim dnom (Cunja 1996; 78-78, T.3-5) in kovinsko posodje (Cunja 1996, 69; Sl.16). Znani so številni drobni kovinski predmeti, med njimi tudi iz sklopa zgodnjekarolinškodobne konjeniške opreme (Cunja 1996, T2; 25) iz konca 8. stoletja (Ciglenečki 2001, 94) i.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Najdišče znotraj bivšega kapucinskega vrta, med Cankarjevo in Goriško ulico v vzhodnem delu starega mestnega jedra., Stavbni ostanki in drobne najdbe z območja najdišča Kapucinski vrt kažejo na kontinuirano poselitev od 4/5. do 10. stoletja (Cunja 1996; isti 1998; prim. Stokin 2006, 75; Buora 1996), z nadaljevanjem od poznega srednjega veka dalje (Trenz et. al. 2011, 128). Odkriti so bili poznoantični in zgodnjesrednjeveški zidani ostanki stavb z ognjišči v vogalih (Cunja 1996, T.43; 1, Priloga 3) ter s posameznimi otroškimi grobovi, ki so bili pogosto vkopani v bližini ognjišč (Cunja 1996, 44). Zgodnjesrednjeveški tlori