Report

Site name:
Podbastion
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
800 - 1000
Settlement:
Buzet
Topographic unit:
Buzet
Topographic area:
Buzet
Region:
Istria
Country:
Croatia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Marušić Branko Prilog poznavanju ranosrednjovjekovne nekropole na Mejici kod Buzeta.Eine Beilage zur Kenntnis der Frühmittelalterlichen Nekropole an der Mejica bei Buzet Jadranski zbornik 11, 1979-81 Rijeka, Pula 1983 175
Marušić Branko Starohrvatska nekropola u Žminju.Altkroatische Necropole in Žminj Histria archaeologica 17-18, Posebno izdanje 1 Pula 1987 T. 25
Marušič Branko Skeletni grobovi v Bujah in Buzetu.Donesek k raziskovanju zgodnjega srednjega veka v Istri Arheološki vestnik 38 Ljubljana 1987 340-345
Marušić Branko Istra i sjevernojadranski prostor u ranom srednjem vijeku Monografije i katalozi 4 Pula 1995 96-97