Report

Site name:
Sv. Janez Krstnik
Site features:
church, there is no elevation, Cult place
Time span:
1189 - 2020
Settlement:
Maribor
Topographic unit:
Maribor
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Na sredi današnjega Slomškovega trga, v središču srednjeveškega mesta., 1539 Maribor-Grad, Zidana cerkev.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: stoječi stavbni ostanki, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, Stele je opozoril na dva odlomka romanskega ločnega zidca, ki sta bila kot spoliji vzidana pri glavnem vhodu. Menil je, da bi odlomka lahko pripadala farni cerkvi, omenjeni leta 1189. Po navedbah Jožeta Curka naj bi prvotna enoadijska cerkev bila na mestu sedanje srednje ladje, od slavoloka do pevske empore. Višina in dolžina te cerkve naj bi bili z "balvanasto" gradnjo vidni na podstrešju severne ladje.