Report

Site name:
Ptujski grad = Grajski grič
Settlement:
Ptuj
Topographic unit:
Ptuj
Topographic area:
Ptuj
Country:
Slovenia
Grave code:
395
Time span:
950 - 980
Number:
1
Grave width:
50 m
Grave depth from:
78 m
Grave depth to:
90 m
Declination from north:
104 °
Grave features:
pit only, human, pottery in the filling, bones, teeth in the filling, music instrument, head circlet, necklace, collar, ring
Body ID:
395
Min age:
21
Max age:
100
Body features:
left arm stretched, right arm stretched, in situ, visible grave goods, female
Grave description:
10. 11. 1978 vkopan v svetlorjavo peščeno ilovico, rahlo pomešano z mivko; v polnilu odlomka antične ali poznoantične lončenine; nad grobom 393 in pri stopalih vkopan v grob 395a
Body description:
terenska dolžina 1,68 m; starejša ženska brez prednjih zob, alveole zobnih korenin so že zaraščene

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Tušek Ivan Zaščitno izkopavanje na Turnirskem prostoru na Ptujskem gradu v letu 1978 Arheološki vestnik 32 Ljubljana 1981 19