Report

Site name:
Gradišče
Site features:
not christian Cult object, Elevation, Cult place, Ceramics, other household items, Building equipment, non-ceramic vessels, Tool, weapons, Costume and jewelry
Time span:
750 - 950
Settlement:
Bašelj
Topographic unit:
Preddvor
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Vrh hriba Gradišče ob stari poti iz vasi Bašelj preko Bašeljskega sedla na Jezersko, Nad ruševinsko plastjo poznoantične višinske naselbine se kopičijo izjemno številne kovinske najdbe, odlomki lončenine, sežgano zrnje, kar kaže na zaobljubne ali zahvalne darove ter darovanje hrane..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Množične kovinske najdbe se začnejo s poznoavarskim pasnim jezičkom in končajo z zakladom brzde, stremena in para ostrog tipa Bašelj in prve polovice 10. st. Posamične kovinske najdbe sicer segajo do začetka 12. st.