Report

Site name:
Torog
Site features:
Elevation, settlement, Ceramics
Time span:
350 - 600
Settlement:
Velike Grahovše
Topographic unit:
Breze
Topographic area:
Celje
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Naraven skalni plato se dviga pribl. 15 m nad okolico, Poznoantična naselbina (morda le pribežališče) znotraj PZG gradišča..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi, Z najdišča je poznanih samo nekaj PA črepinj, zato natančnejša časovna opredelitev ni mogoča..Natančnost lokacije: natančna lokacija