Report

Site name:
(zaponka)
Site features:
there is no elevation, Single find, Costume and jewelry
Time span:
470 - 600
Settlement:
Drnovo
Topographic unit:
Leskovec pri Krškem
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Koord. odvzeti v središču vasi., Z območja Drnovega izvira ploska ulita zaponka z zgornjo ravno ploskvijo v obliki ptice (Bitenc in Knific 2001, 434-435; sl. 2). Takšne zaponke so bile v uporabi v pozni antiki, okvirno v času od konca 5. do začetka 7. stoletja (Bitenc in Knific 2012, 442)..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, videli material, malo najdb,.Natančnost lokacije: najbližje naselje