Report

Site name:
Žabnjek
Site features:
stray find
Time span:
600 - 700
Settlement:
Krog
Topographic unit:
Mrska Sobota
Topographic area:
Murska Sobota
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Tiefengräber Georg Krog - Žabnjek, najdišče iz zgodnjega 7. stoletja pri Murski Soboti. Krog - Žabnjek, eine Fundstelle des frühen 7. Jahrhunderts bei Murska Sobota Zgodnji Slovani. Zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp. Die frühen Slawen. Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen Ljubljana 2002 33-35
Guštin Mitja Rani srednji vijek od alpskih obronaka do Panonije Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 24 Zagreb 2007 289-299