Report

Site name:
Ajdna
Site features:
not christian Cult object, Elevation, Cult place, Tool, weapons, Costume and jewelry
Time span:
700 - 900
Hamlet:
Ajdinja
Settlement:
Potoki
Topographic unit:
Jesenice
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Širok pasni jeziček s tremi zakovicami, ki se pojavljajo od začetka 8. st. dalje postavlja spodnjo časovno mejo, vsekakor pripada 9. st. naglavni obroček z dvema jagodama na locnu, v ta časovni razpon spadajo tudi ostroge, obešalnik meča in karolinpki pasni jeziček..Opis lokacije in najdišča: prostor poznoantične naselbine vrh Ajdne, Ajdna je južni obronek masiva Stola. Na njej je bila poznoantična utrjena naselbina s cerkvijo. Propadla je v požaru. V ruševinski plasti so številne zgodnjesrednjeveške kovinske najdbe, ni pa med doslej objavljenim gradivom lončenine, ki bi pripadala 8. ali 9. st. Trenutno je najbolj verjetno, da gre pri teh kovinskih najdbah za votivne darove. podobno kot na Gradišču nad Bašljem..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Drugačno najdišče ali najdba: fortified settlement