Report

Site name:
Marenberg (Mahrenberg) = Stari grad
Site features:
Single find, weapons
Time span:
830 - 900
Settlement:
Radlje ob Dravi
Topographic unit:
Radlje ob Dravi
Topographic area:
Slovenj Gradec
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: vznožje hriba z gradom, Točno najdišče ostroge ni znano. Vendar vznožje hriba z gradom pomeni, da je ostroga verjetno zdrsnila skupaj z ruševinami v dolino z vrha, kjer so ruševine gradu..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), po stari objavi, Po ohranjeni skici je trn ostroge dolg 3,4 cm, kar ga umešča povsem na zgornjo mejo srednje velikih, locen sam pa je sredi skupine srednje velikih. Datacija v 9. st. je zelo verjetna..Natančnost lokacije: lokacija v del naselja