Report

Site name:
Titov trg 4 = Univerza = Fakulteta ua humanistične študije = Garibaldijeva
Site features:
settlement
Settlement:
Koper
Topographic unit:
Koper
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia
Archeological site description:
- ob rekonstrukciji objektov na Titovem trgu 4 in Garibaldijeve ulice (parc. št. 733, k.o. Koper – EŠD 236

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Hofman Barbara EŠD: 236, Naselje:Koper, Občina: Koper, Ime: Koper -arh. najdišče Koper, Naslov: Univ. na Primorskem in Fakult. za hum. študije, Titov trg 4, Področje: A, Obdobje: pozno rimsko obdobje, novi vek, Vrsta dela: 6 Varstvo spomenikov 42, 2005 Ljubljana 2006 63-66
Gaspari Andrej, Erič Miran, Badovinac David, Culiberg Metka Koper - arheološko najdišče Koper Varstvo spomenikov 43, poročila Ljubljana 2007 86-87
Hofman Barbara Garibaldijeva ulica, parc. št. 733 k.o. Koper Varstvo spomenikov 43, poročila Ljubljana 2007 91-92
Lazar Evgen Koper - arheološko najdišče Koper mesto Varstvo spomenikov 45 – poročila Ljubljana 2009 82-84