Report

Site name:
Kremplnov hrib = Castrum Bosisen
Site features:
Elevation, fortification / tower, Ceramics
Time span:
973 - 1050
Settlement:
Hosta
Topographic unit:
Škofja Loka
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Kremplnov hrib nad Hosto, SV ob Apnenku, Na Kremplnovem hribu je bilo prazgodovinsko gradišče, ki je zaradi okopa že ponujalo nekaj teras. Tem so 973 dodali še ševilne nove. Cel sistem tako meri 167 x 123 m. Enačenje s "castrum Bosisen" listin iz let 973 in 989 je precej zanesljivo..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Na najdišču je za slovenski prostor nenavadna lončenina (npr Woldegker tip iz Polabja), ki kaže, da gre za prvo utrdbo s tujo posadko, ki jo nastavijo Freisinški škofi, ko dobijo škofjeloško gospostvo leta 973. Ko pozneje (domnevno v 11. st.) zgradijo nov grad na Kranclju, tega prvega opustijo. Najdbe lončenine se s tako podobo ujemajo.