Report

Site name:
Slivnica AC SK04/1 = sektor VII
Site features:
settlement
Time span:
600 - 900
Settlement:
Slivnica pri Mariboru
Topographic unit:
Hoče
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 274
Ciglenečki Slavko, Strmčnik Gulič Mira Sledovi zgodnje slovanske poselitve južno od Maribora. Spuren frühslawischer Besiedlung südlich von Maribor Zgodnji Slovani. Zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp. Die frühen Slawen. Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen Ljubljana 2002 67-71
Strmčnik Gulič Mira Slivnica pri Mariboru 1 Zemlja pod vašimi nogami. Arheologija na avtocestah Slovenije. Vodnik po najdiščih (Dnevi evropske kulturne deiščine) Ljubljana 2003 237-238
Guštin Mitja Rani srednji vijek od alpskih obronaka do Panonije Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 24 Zagreb 2007 289-299
Murko Miha, Predan Primož, Salecl Dunja, Arh Monika Slivnica pri Mariboru - arheološko najdišče (Slivnica 3) Varstvo spomenikov 44 – poročila Ljubljana 2008 249-251