Report

Site name:
Piramida
Site features:
Elevation, settlement
Time span:
350 - 650
Settlement:
Maribor
Topographic unit:
Maribor
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: , Pri sondiranju gradu je bila odkrita tudi skromna kulturna plast s poznoantičnim gradivom, ki pa je bila zelo uničena zaradi kasnejših posegov. Tudi zaradi strateške lege Piramide sklepamo, da je bila tu verjetno tudi v pozni antiki utrjena naselbina..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, videli material, malo najdb, gradivo je skromno, igli lahkom široko postavimo od sredine 4. do sredine 7. st. Keramika kaže bolj na 6. st.