Report

Site name:
Kunkel
Site features:
Elevation, settlement
Time span:
350 - 650
Settlement:
Vrhtrebnje
Topographic unit:
Trebnje
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi,.Opis lokacije in najdišča: , Zmotraj PZG gradišča je bilo ob sondiranju odkritih tudi nekaj sledov poznoantične poselitve (železna puščična ost, lončenina)..Natančnost lokacije: natančna lokacija