Report

Site name:
San Giovanni
Site features:
church, there is no elevation, Cult place
Time span:
350 - 2021
Settlement:
San Giovanni del Timavo - Štivan
Topographic unit:
Duino-Aurisina - Devin-Nabrežina
Topographic area:
Trieste-Trst
Region:
Trieste
Country:
Italy
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Cerkev sv. Ivana ob izvirih Timava, Cerkev sv. Ivana (Janeza Krstnika) ob izvirih Timava..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, cerkev 5. st. naj bi bila postavljena na mestu starokrščanskega kulta