Report

Site name:
V senožetah = Senožeta
Site features:
stray find
Time span:
900 - 1100
Settlement:
Breginj
Topographic unit:
Breginj
Topographic area:
Tolmin
Country:
Slovenia
Archeological site description:
-- 200 m severozahodno od vaške cerkve sv. Nikolaja, na terasi z ledinskim imenom “V senožetah” oziroma “Senožeta” -- najdena leta 2012

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Mlinar Miha, Gerbec Teja, Laharnar Boštjan Kot nekoč. Breginjski kot v arheoloških dobah Tolmin 2014 21, 49
Knific Timotej, Mlinar Miha Najdbe iz 10. in 11. stoletja v Posočju – vpetost v evropski prostor. Najdišče Sv. Urh v Tolminu / The 10th and 11th century finds from the Soča Valley ? integration into European territory. The site of Sv. Urh in Tolmin Arheološki vestnik 65 Ljubljana 2014 423-462
Preložnik Andrej Od globalnega stila do lokalne noše: emajlirane zgodnjesrednjeveške fibule z živalskimi motivi z območja Slovenije Slovani, naša dediščina / Our heritage: the Slavs (ur. J. Lux, B. Štular, K. Zainer) Ljubljana 2018 160-178