Report

Site name:
Dvor
Site features:
Elevation, settlement, Ceramics
Time span:
950 - 1050
Settlement:
Donáčka gora
Topographic unit:
Rogatec
Topographic area:
Celje
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Na južnem strmem pobočju osrednjega dela Donáčke gore na višini 730 m nad morjem, je dobro viden terasast relief., parc. št. 1039/2, k.o. Donáčka gora, Na južnem strmem pobočju osrednjega dela Donáčke gore na višini 730 m nad morjem, je dobro viden terasast relief. Terase so široke od enega do največ treh metrov. Na eni od teh je bila naključno odkrita lončenina. Kasnejše sondiranje na tem mestu je dalo skupke gradiva iz več različnih obdobij (prazgodovina, pozna antika, srednji vek). Plast s kovino (bron, železo) in prazgodovinsko ter srednjeveško (zgodnje-pozno), morda tudi poznoantično, lončenino ter prazgodovinsko keramiko (piramidalna utež, vijček).Natančnost lokacije: natančna lokacija.Pribežališče..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna, C14 datacija 1010 ± 30 n. št. in odlomek lončenine s trojno valovnico na ustju.