Report

Site name:
sv. Lovrenc
Site features:
cemetery
Settlement:
Kopriva
Topographic unit:
Dutovlje
Topographic area:
Sežana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: vinograd, 1491 in 1492, k. o. Kopriva,.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: , Trenutno časovno natančneje neopredeljivo.