Report

Site name:
Dvorše
Site features:
there is no elevation, fortification / tower
Time span:
1100 - 1500
Settlement:
Spodnje Grušovje
Topographic unit:
Slovenske Konjice
Topographic area:
Celje
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi,.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: , 1960, k. o. Vrhole, Na vznožju gozdnatega pobočja vzhodno pod Spodnjimi Grušovjami je Pahič našel pravokoten okop (26 x 70 m) obdan z jarkom in nasipom. Ljudsko izročilo govori o "starih Konjicah", "taboru", "naselbini"(Pahič 1969, 346). Lidarski posnetek (vir: Lidar, dostop: 16.07.2020) kaže dobro ohranjene jarke z nasipi. Zaradi dobre ohranjenosti zemljenih nasipov (Lidar) in najdbe domnevno srednjeveške lončenine (Pahič 1969, 346), ostanke začasno datiramo med 1100-1500.