Report

Site name:
Site features:
Single find, Costume and jewelry
Time span:
800 - 1100
Settlement:
St. Michael
Topographic unit:
Villach - Beljak
Topographic area:
Villach - Beljak
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: ,.Natančnost lokacije: lokacija v del naselja.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi, Kraguljček bi lahko bil zgodnjesrednjeveški