Report

Site name:
Sv. Jurij
Site features:
church, there is no elevation, Cult place
Time span:
1000 - 2020
Settlement:
Spodnje Hoče
Topographic unit:
Hoče
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: stoječi stavbni ostanki, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, Različni avtorji datirajo nastanek cerkev med 9. in 11. stoletje. Za preveritev postavljenih tez bi bilo potrebno opraviti arheometrične raziskave, s katerimi bi lahko absolutno datirali gradnjo prve cerkve. Do takrat pa se zdi najbolj korektno upoštevati najpoznejši možni trenutek gradnje cerkve sv. Jurija, torej 11. stoletje..Opis lokacije in najdišča: Na polju pod zadnjimi obronki Pohorja, tik ob Hočkem potoku, na robu naselja Spodnje Hoče., zidana cerkev