Report

Site name:
Sv. Ana
Site features:
stray find
Time span:
800 - 900
Settlement:
Koper
Topographic unit:
Koper
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Sagadin Milan Plastika s pleteninasto ornamentiko v Sloveniji Koper 1977 4
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 349-350
Žvanut Katja Pleteninasta plastika in poskus njene interpretacije. Tracery plastic art and an attempt towards its interpretation Annales. Series Historia et Sociologia 13, 2003, 2 Koper 2003 241