Report

Site name:
Otok = Gutenwert
Site features:
stray find
Time span:
800 - 1300
Settlement:
Dobrava pri Škocjanu
Topographic unit:
Škocjan
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Tri železne ključe z votlo nogo so našli leta 1969 v JV delu srv naselja Gutenwert. Hrani jih NMS, inv. št. 1028, 3090 in 3007.

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Stare Vida Kovinski predmeti z jugovzhodnega dela naselja na Otoku pri Dobravi (Gutenwert). Argo 45/1-2 Ljubljana 2002 18-43
Stare Vida Otok pri Dobravi. Kluči in ključavnice srednjeveškega Gutenwerta Argo 50/2 Ljubljana 2007 21-39
Bitenc Polona, Knific Timotej Zgodnjesrednjeveški Sv. Pavel nad Vrtovinom v Vipavski dolini Goriški letnik 37-38 Nova Gorica 2015 165-170