Report

Site name:
Gradec
Site features:
Elevation, settlement, Ceramics
Time span:
380 - 650
Settlement:
Stari trg
Topographic unit:
Slovenj Gradec
Topographic area:
Slovenj Gradec
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Hrib s cerkvijo sv. Pankracija, Pobočja Gradca nad Starim trgom, verjetno pa tudi vrh, kjer pa so starejše plasti uničile mlajše gradnje..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), po stari objavi, Glej spodaj.