Report

Site name:
sv. Valentin
Site features:
church, Cult place
Settlement:
Podsabotin
Topographic unit:
Kojsko
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: - na skrajnem V robu hriba Sabotin, ki je dobil ime po cerkvi,.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: , Trenutno časovno natančneje neopredeljivo.