Report

Site name:
sv. Andrej
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1000
Settlement:
Bela Cerkev
Topographic unit:
Šmarjeta
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
– izkopavanja za širitev parkirišča in mrliške vežice v nov. 2009. V nov., ko so še delali, Phil ni dajal realnih podatkov! -- omemba cerkve v 11. st.

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Mason Philip, Tiran Aleš Bela Cerkev, Orešje, Vinji Vrh pri Beli Cerkvi. Bela Cerkev - vaško jedro, Vinji Vrh pri Beli Cerkvi - arheološko območje Vinji vrh, Bela Cerkev - cerkev sv. Andreja Varstvo spomenikov 46, poročila Ljubljana 2010 23
Mason Philip, Lavrinc Matevž, Kavčič Manca Bela Cerkev, Orešje Varstvo spomenikov, Poročila 47 Ljubljana 2012 16-17
Mason Philip The Empty Quarter: the Early Medieval period in south-eastern Slovenia in the light of recent research Slovani, naša dediščina / Our heritage: the Slavs (ur. J. Lux, B. Štular, K. Zainer) Ljubljana 2018 91-102