Report

Site name:
Sv. Helena
Site features:
church, Elevation, Cult place, Ceramics
Time span:
1100 - 2020
Settlement:
Draga
Topographic unit:
Šmarjeta
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna, Trenutno premalo podatkov za zgodnjesrednjeveško datacijo. Vida Stare je tu želela na vsak način videti zgodnjesrednjeveško grobišče (prim . Stare 1977, 303), vendar je materialnih dokazov za to premalo..Opis lokacije in najdišča: podružna cerkev Sv. Helene LIDAR koords.,