Report

Site name:
Pristava pri Bledu
Site features:
Elevation, communication, other finds
Time span:
10 - 1960
Settlement:
Bled-Grad
Topographic unit:
Bled
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Drugačno najdišče ali najdba: podkve in podkovski žeblji.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: pri stanovanjskem bloku na Pristavskem griču, 421, 417/1-3,420, 407/1, k.o.Bled, Pot preko sedla na Pristavskem griču, ki je povezava med Blejskim jezerom in Radovno. Pot je vidna, kot vrzel med grobovi, kot cestna nasutja, suhozidno utrjevanje brežin in drobne najdbe podkev in podkovskih žebljev..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Že poznoantično grobišče se je oblikovalo ob poti, precej verjetno je, da tudi prazgodovinsko, pot je bila v uporabi vse do časa po drugi svetovni vojni, ko so jo presekali z osuševalnim jarkom severno od Pristavskega griča.