Report

Site name:
Sv. Marija
Site features:
stray find
Time span:
800 - 900
Settlement:
Slivnica pri Mariboru
Topographic unit:
Hoče
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia
Archeological site description:
- relief

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Stele France Varstvo spomenikov Zbornik za umetnostno zgodovino 6 Ljubljana 1926 241
Stele France Iz delatnosti Spomeničkog Ureda u Slovenačkoj Starinar 4 Beograd 1928 61-62
Stele France Predromanski ornament iz Slivnice. Vorromanisches Ornament aus Schleinitz Razprave II, Fil.-filološko-hist. razred SAZU Ljubljana 1944 347-363
Cevc Emilijan Predromanski pletenini iz Batuj. (Pre-Roman Basketry Design from Batuje) Arheološki vestnik 1 Ljubljana 1950 136
Karman Ljubo Osvrti na neka pitanja iz arheologije i povijesti umjetnosti Starohrvatska prosvjeta 2 1952 93-95
Stele France Vorromanisches aus Slowenien Festschrift für Rudolf Egger1 Klagenfurt 1952 367-382
Cevc Emilijan Srednjeveška plastika na Slovenskem Ljubljana 1963 24-29
Pahič Stanko Slivnica pri Mariboru Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 301
Sagadin Milan Plastika s pleteninasto ornamentiko v Sloveniji Koper 1977 26-27
Curk Jože O pražupnijah in pražupnijskih cerkvah na Slovenskem Štajerskem. Über Urpfarren und Urpfarrkirchen in der Untersteiermark Časopis za zgodovino in narodopisje let.63, Nova vrsta 28, 1. zv. Maribor 1992 171-172