Report

Site name:
Sv. Jakob = Francijeva koča
Site features:
settlement
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Potoče
Topographic unit:
Preddvor
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Jelovčan H. Jakob bo še pojasnjeval Gorenjski glas, 28.10.1985 Kranj 1985
Šubic Miran Odkrili slovansko naselbino Dnevnik, 24.10.1985 Ljubljana 1985 20
Valič Andrej Temeljne arheološke prvine okolice Preddvora Preddvor v času in prostoru. Zbornik Občine Preddvor Preddvor 1999 43-53
Sagadin Milan EŠD:7199, Naselje: Potoče, Občina: Preddvor, Ime:Potoče - poznoantična naselbina pri sv. Jakobu, Področje: A, Vrsta dela: 8 Varstvo spomenikov 39-41, 2000-04 Ljubljana 2006 155