Report

Site name:
Švarcenek
Site features:
Elevation, fortification / tower
Time span:
1090 - 1800
Settlement:
Podgrad
Topographic unit:
Podgrad
Topographic area:
Sežana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Vzpetina severovzhodno ob vasi Podgrad, Grajska ruševina pri vasi Podgrad..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi, datacija po pisnih virih