Report

Site name:
Ivank
Site features:
Elevation, settlement
Time span:
350 - 650
Settlement:
Šmartno v Tuhinju
Topographic unit:
Tuhinj
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Na severnem, severozahodnem in jugovzhodnem pobočju grebenastega vrha je približno 50 antropogenih naselbinskih teras, na katerih sta se širili prazgodovinska in poznoantična naselbina., Na severnem, severozahodnem in jugovzhodnem pobočju grebenastega vrha je približno 50 antropogenih naselbinskih teras, na katerih sta se širili prazgodovinska in poznoantična naselbina. V useku ceste tik pod vrhom je bilo najdenih več PA črepinj..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Drugačno najdišče ali najdba: višinska naselbina.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi,