Report

Site name:
Galgenbichl
Site features:
a burial ground without a church, cemetery over 500 m from the village, Skeleton grave, Barrows, Slope - burial ground, Elevation, cemetery, Costume and jewelry
Time span:
950 - 1000
Settlement:
Friesach - Breže
Topographic unit:
Friesach - Breže
Topographic area:
St. Veit a. d. Glan - Št.Vid
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Galgenbichl, ki so ga odstranili 1935 ob cesti Grafendorf - Friesach, verjetno ob gradnji železnice. Tam franciscejski kataster kaže njivo, torej edini suhi prostor sredi močvirja., Že R. Virchow pred 1912 omenja staroslovanski grob pri Brežah. Ali se nanaša na obravnavano lokacijo, ne vemo. Kje je bil griček z vislicami, je trenutno podrobneje prav tako neznano. Vsekakor pa gre za ravno, poplavno dolinsko dno, iz katerega se je očitno dvigla naravna (´) gomila, ki so jo uporabili za prostor grobišča..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), po stari objavi, Naglavni obroček NO0500_0610a = NO2000_0610.Natančnost lokacije: natančna lokacija