Report

Site name:
Gradišče nad Pivko = Gradišče na Štuclju
Site features:
stray find
Time span:
500 - 700
Settlement:
Pivka
Topographic unit:
Naklo
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Žontar Josip Zgodovina mesta Kranja Kranj 1939 12-13
Valič Andrej Gradišče nad Pivko pri Naklem. Une enceinte au-dessus de Pivka pres de Naklo Arheološki vestnik 19 Ljubljana 1968 485-508
Valič Andrej Arheološke najdbe v Kranju in okolici Kranjski zbornik 1980 Kranj 1981 187-188
Sagadin Maksimiljan Od Karnija do Kranja. Arheološki podatki o razvoju poselitve v antičnem in zgodnjesrednjeveškem obdobju (doktorska disertacija) Kranj 2008
Höfler Janez Lastniške cerkve zgodnjega srednjega veka na Gorenjskem in njihovo zgodovinsko ozadje. Propreitary churches of the Early Middle Ages in upper Carniola and their historical background Varstvo spomenikov. Journal for the Protection of Monuments, 49 Ljubljana 2016 68