Report

Site name:
poznoantično obzidje (Tomšičeva 38, Tomšičeva 42, Khislstein- s in J dvorišče, Pungart)
Site features:
Elevation, fortification / tower
Time span:
470 - 630
Settlement:
Kranj
Topographic unit:
Kranj
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: koordinate vzete na delu obzidja na severnem dvorišču gradu Khislstein, Poznoantično obzidje Karnija je najbolje ohranjeno na Z delu konglomeratnega pomola,od hiše Tomšičeva 38, kjer je bil odkrit njegov najsevernejši del, po robu pomola proti jugu (odkrit na lokacijah Tomšičeva 42, severno in južno dvorišče gradu Khislstein), ter na skrajnem jugozahodnem delu, na Pungartu (lokacija Trubarjev trg / Pungart)..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna, zgrajen še pred koncem 5. st.