Report

Site name:
Sv. Radegunda
Site features:
there is no elevation, settlement
Time span:
450 - 700
Settlement:
Breg
Topographic unit:
Žirovnica
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, pozna antika.Opis lokacije in najdišča: Ob JZ vogalu cerkve, Ob cerkvi je bil izkopan del polzemljanke in poznoantična kulturna plast. Gre za enega redkih ostankov nižinske poznoantične poselitve.