Report

Site name:
HC Slivnica - BDC Spodnje Hoče
Site features:
settlement
Time span:
600 - 900
Settlement:
Spodnje Hoče
Topographic unit:
Hoče
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Podlesnik Karmen Podira se venetska teorija Večer, 26.8.1997 Maribor 1997
Kresal Jože Otipljivih dokazov ni Večer, 8.9.1997 Maribor 1997
Tomažič Ivan O izkopavanjih v Hočah Večer, 12.9.1997 Maribor 1997
Ciglenečki Slavko Drobec pestre, ne pa revne preteklosti Večer, 25.9.1997 Maribor 1997
Strmčnik Gulič Mira Letno poročilo 1996. ZVNKD Maribor Maribor 1998 240-242
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 273
Ciglenečki Slavko, Strmčnik Gulič Mira Sledovi zgodnje slovanske poselitve južno od Maribora. Spuren frühslawischer Besiedlung südlich von Maribor Zgodnji Slovani. Zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp. Die frühen Slawen. Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen Ljubljana 2002 71
Strmčnik Gulič Mira Spodnje Hoče Zemlja pod vašimi nogami. Arheologija na avtocestah Slovenije. Vodnik po najdiščih (Dnevi evropske kulturne deiščine) Ljubljana 2003 242-243
Kajzer Cafnik Mihaela, Predan Primož EŠD: 10328, Naselje: Spodnje Hoče, Občina: Hoče-Slivnica, Ime: Hoče - naselbina, Področje: A, Obdobje: mlajša železna doba, rimsko obdobje, zgodnji srednji vek, Vrsta dela: 6 Varstvo spomenikov 42, 2005 Ljubljana 2006 141-142
Guštin Mitja Rani srednji vijek od alpskih obronaka do Panonije Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 24 Zagreb 2007 289-299
Pleterski Andrej Zgodnjesrednjeveška naselbina na blejski Pristavi. Tafonomija, predmeti in čas. / Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled. Taphonomie, Fundgegenstände und zeitliche Einordnung Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 19 Ljubljana 2010 98, 120-139
Vinder Jasna Spodnje Hoče. Zgodnjesrednjeveška naselbina Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Oddelek za arheologijo Ljubljana 2011