Report

Site name:
Sipar
Site features:
fortificationS
Settlement:
Umag
Topographic unit:
Buje
Topographic area:
Buje
Region:
Istria
Country:
Croatia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Marušić Branko Neki nalazi iz vremena seobe naroda u Istri Jadranski zbornik 5 Rijeka, Pula 1962 168
Marušić Branko Neki problemi kasnoantičke i bizantske Istre u svjetlu arheoloških izvora Jadranski zbornik 9, 1973-75 Pula, Rijeka 1975 338-341
Marušić Branko Materijalna kultura Istre od 5. do 9. stoljeća.La cultura materiale dell'Istria dal V al IX secolo Izdanja Hrvatskog arheološkog društva 11/1 Pula 1987 84-85, 89-90
Jurić Radomir Srednjovjekovni nakit na našem primorju između Cetine i Istre. Medieval Adornment of the Croatian Littoral in the Region between Cetina and Istria Umjetnost na istočnoj obali Jadrana u kontekstu europske tradicije (Zbornik radova sa znanstvenog skupa, Opatija, u svibnju 1992) Rijeka 1993 115-130
Pröttel M. Philipp Mediterrane Feinkeramikimporte des 2. bis 7. Jahrhundert n. Chr. im Oberen Adriaraum und in Slowenien Kölner Studien zur Archäologie der römischen Provinzen 2 Espelkamp 1996 269
Jakovac Suzana Karolinški nalazi prostora Istre i Kvarnera. Carolingian Findings in the Istria and Kvarner Region Radovi. Razdio povijesnih znanosti (23) Vol. 36 Zadar 1998 147
Ujčić Željko, Juroš-Monfardin Fina Katalog der Gegenstände aus der frühmittelalterlichen Epoche Istriens Der Zauber Istriens. Eine Ausstellung über kroatische Geschichte, Kunst und Kultur Pula 1999 73-74