Report

Site name:
Ljubljanica
Site features:
water, Single find, weapons
Time span:
750 - 900
Settlement:
Bevke
Topographic unit:
Vrhnika
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: struga Ljubljanice pri izlivu Borovniščice, struga Ljubljanice.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), po stari objavi, Ost karolinškega kopja s krilci.Natančnost lokacije: lokacija v del naselja